Bli din egen energirådgiver! Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke. Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3 

Snakk med en energiekspert

Du kan du stille små og store spørsmål om din bolig til Norges fremste energirådgivere. Våre rådgivere har det siste året hjulpet flere enn 1000 boligeiere med å finne smarte energitiltak, tilpasset den enkelte bolig og husstand. 

Ring gratis til 466 26 000. Tjenesten er betjent fra 09:00 - 15:00 på hverdager. 

Forbud mot oljefyring

Fra 2020 er det forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Du kan få inntil 5.000 kroner i støtte av Enova når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Enovatilskudd

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for boligeiere. Se hvilke energitiltak som støttes på Enova

Trenger du hjelp?

Du kan ringe vår gratis Enøktelefon på 466 26 000 eller sende en mail til Energiportalen hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen. Vi hjelper deg gjerne!